Strömstads Maritima Förening, SMF.

Strömstads Maritima Förening.  E-mail: 

Välkommen ombord Lord Nelson.

Lord Nelson i SMFs ägo.

Lord Nelsons ägare/tekn.data.

Lord Nelsons långa historia.

Hälleviksstrands Varv, Orust.

Lord Nelson's Renovering & Studiebesök 1-3.

Lord Nelson's Föreningsnytt & Diverse.

Lord Nelson's Sponsorer & Andelsbevis.

Länkar

 
 
Lord Nelson i SMFs ägo.
 
Gullholmen 1993.
Här ligger Lord Nelson vid kaj när föreningen besiktigade båten för första gång 9 april. 
Lorden var en av många båtar som vi tittade på som aktuella skolskepp under året 1993.
 
5 april 1994.
Nu äger vi "Lorden"! Här är vi under släp av KBV 76 från Gullholmen till Hälleviksstrands Varv.
  
April 1994.
Lorden på Hälleviksstrands slip. Undrar om han känner igen sig? Det var många årtionden sedan sist. 
Föreningens manskap står klara till att börja skrapa skäl och tång ifrån botten.
 
Ja, det gror och frodas gott i saltvatten på de ca 3 år som Lorden har legat mer eller mindre stilla, 
men med entusiastiska föreningsmedlemmar går jobbet snabbt med att rengöra botten.
 
3 maj 1994.
Vi tar hem Lorden från Hälleviksstrand till Strömstad. Kustbevakningen hjälper oss igen. 
KBV 273 till Lysekil och KBV 275 till Strömstad. Turen tog ca 7 timmar.
 
Juni 1994.
Hemma i Södra hamnen, Strömstad
 
1994.
F
rån juni till september hade vi en utställning ombord som visade våra renoveringsplaner.
Notera den svarta linjen som är tecknat på kojsidan. Linjen visar hur högt vattnet stod när 
Lorden stod på sjöbotten vid bryggan på Gullholmen år 1992.
 
Juni 1994.
Dåvarande kommunalråd, Torsten Torstensson, hissade Strömstads kommunflagga i mesanmasten. 
Många skådelystna hade också mött fram på bryggan för att titta på Lorden.
 
Vintern 1994-95.
V
i tömmer Lorden på inredning, barlast, master m.m. Mycket slit och släp. Säkert 30 ton barlast! 
 
Ops !
Här åker mesanmasten iland.
 
Mars 1995.
L
ord Nelson rensad på allt, rengjord och fin, vid kaj i Kebalviken, Strömstad.
 
28 juli 1995.
F
örberedelser inför bogseringen från Strömstad till Hälleviksstrands Varv, Orust. 
Länspumpar och livbåt m.m. är sjöfartsinspektionens krav. Räddningstjänsten lånade ut det vi behövde.
 
Kustbevakningen i Strömstad har kopplat greppet !
Vi är på väg till Hälleviksstrands Varv
 
Lord Nelson
 
Vid kaj i Hälleviksstrand 28 juli 1995.
Allt fungerade. Färden tog 5,5 timmar.
 
Uppmätning
Viktigt att veta vid beräkning av kostnad och materialåtgång. 
Varje bordläggningsplanka mätes o. skarvarna i varje bordläggningsgång märkes.
 
Bror Oscarsson för mät-
protokollet under uppmätning av skrovet.
 
23 juli 1996.
Rolf Karlsson våran "rörande" ordförande.
Bottenmålning av Lorden.
 
Betong, betong, betong...........
Med luftmejslar och hammare, spadar, tog vi bort ca 12 ton betong och annat skräp mellan spant och bottenstockar, 
hissade det för hand ur skrovet. Tungt och skitigt, men nödvändigt!
 
13 augusti 1996.
Mats Berggren, sjöfartsinspektionen och Christer Oscarsson, VD Hälleviksstrands Varv 
besiktar skrovet och diskuterar renoveringsplan.
 
Juli 1996.
G
ott om utrymme...........
All inredning och barlast är borttaget.
Alla spant är märkta med vit färg.
 
Våren 1997.
Vi behöver mycket ek. Här hämtar vi ett par ekstockar i Hälle utanför Strömstad. Den största stocken ca 6,5 m skall bli ny förstäv i Lorden.
 
Okt/nov 1997
L
orden går av slipen i Hälleviksstrand och ligger vid varvets brygga. All ballast var borttagen. Vattentrycket midskepps lyfter upp båten, 
förstäv och akter strävar av trycken neråt. Vi måste motverka vattentrycket och tog därför ombord ca 5 ton barlast som bestod av 
gamla kanonkulor och placerades midskepps på båda sidor om kölsvinet. 
 
1997
V
id bryggan på Hälleviksstrands Varv.
Vi väntar på att renoveringen skall påbörjas. 
 
1998
N
ormalt underhåll av Lorden vid bryggan på Hälleviksstrands Varv.
 
1999
P
å slip för skrapning av skäl och tång, drivning och målning
 
Storm i november 1999 vid Hälleviksstrands Varv. Lorden klarade denna påfrestning också.
 
2000
Fortfarande i sjön vid bryggan på varvet. Vi väntar på att renoveringen skall börja i samband med utbildningsprojektet.
 
Fortsättning: Lord Nelson's Renovering & Studiebesök 1.
 
 

Strömstads Maritima Förening, Strömstad.
 
 UPP