Strömstads Maritima Förening, SMF.

Strömstads Maritima Förening.  E-mail: 

Välkommen ombord Lord Nelson.

Lord Nelson i SMFs ägo.

Lord Nelsons ägare/tekn.data.

Lord Nelsons långa historia.

Hälleviksstrands Varv, Orust.

Lord Nelson's Renovering & Studiebesök 1-3.

Lord Nelson's Föreningsnytt & Diverse.

Lord Nelson's Sponsorer & Andelsbevis.

Länkar

 
 
Information från föreningen. & K- märkninsbeslutet.
  

Strömstads Maritima Förening bjöd in till födelsekalas lördag 25 september 2010. Arrangemanget blev väldigt lyckat och vi som åkte med fick en informativ, underhållande och trevlig dag. Bilder kommer.

 
 
125-årsfest för Lord Nelson

”Utan Lord Nelson skulle Sverige vara maritimhistoriskt fattigare”

Nästan på dagen 125 år efter sjösättningen av Lord Nelson, den engelska kuttern som i dag ägs av Strömstads Maritima Förening, skålades det ånyo för båtens framtid.
Förutom ett 50-tal medlemmar och intressenter, deltog Statens maritima museer och Bohusläns Museum i hyllandet. 


Festen var förlagd till Hälleviksstrands varv, där fartyget ligger på slip. Födelsedagsbarnet som i dagsläget inte kan ”gå själv” tog emot gratulanterna vid slipen i båthallen där ett festbord dukades upp. En rad intressanta föredrag friskade upp visionen om en seglande Lord Nelson. 

Först ut var Fredrik Blomqvist, intendent vid Statens Maritima Museer (SMM):

- Antalet fartyg som byggdes på 1800-talet är idag inte så stort. Det finns omkring 20 stycken i hela landet. Det speciella med Lord Nelson är att fartyget köptes mycket tidigt till Sverige – när det bara var knappt 15 år gammalt – och att det användes för både fiske och frakter. Fartyget anpassades ändamålsenligt genom förbyggnaden i slutet av 1930-talet. Fartyget är också intressant därför att det direkt efter avslutad yrkesbana 1964, kom att bevaras, användas och värderas utifrån sina kulturhistoriska egenskaper. Att Lord Nelson finns kvar i sitt rätta geografiska sammanhang i Bohuslän är en viktig del av den historiska kontinuiteten. Dessutom är det så att Sjöhistoriska museet faktiskt värderar det nuvarande ägandet och upprustandet. Om inte Strömstads Maritima Förenings uthålliga engagemang funnes skulle Sverige vara maritimhistoriskt fattigare. Därför hoppas även vi att ni kan få stöd från så många håll som möjligt – till exempel lokalt och regionalt. Lord Nelson har sedan 1995 fått medel av SMM:s fartygsstöd med 800.000 kronor.

Christer Oscarsson driver Hälleviksstrands varv. Det var hans farfars far, född nästan samtidigt som Lord Nelson, som startade varvet. Eftersom det inte fanns en tillräckligt kraftig slip i Strömstad, hamnade Lord Nelson här i Hälleviksstrand 1995. Återigen! Farfar, ”kutterdoktorn”, genomförde här på varvet den stora förbyggnaden av Lord Nelson i slutet av 1930-talet.

Christer berättar Lordens och varvets historia med Lordens styrbordssida som fond. 

- 450 meter ny bordläggning och 443 meter nya spant är satta. Det är inte lite det! 

Frågan om det blir något ursprungligt virke kvar i båten, besvarar han utifrån sin praktiska verklighet. Även om allt byts ut, kan man inte sudda ut identiteten.

- Man kan inte ta bort namnet. Jag brukar jämföra med cellerna i vår hud. Inte blir vi nya människor för att de inte är desamma som i ungdomen. Det här är en svår idédiskussion. Vad är originalskick? Vi anser att det är en levande båt och vi vill återställa den som den var då, när den användes på Rossö.

Mingel ombord på Lorden och i varvets verkstäder avlöstes av tårtkalas. En musikalisk present tillägnades sedan jubilaren diktad och framförd till gitarr av Lennart Rehnström: Havets vargar – en visa om en seglats.

Det finns oändligt mycket kunskap lagrad i en 125 år gammal båt. Svart gammal bordläggning med hål i, fick ny innebörd genom nästa föredrag. Christin Appelqvist, doktorand vid Göteborgs universitet på Tjärnö, presenterade den senaste forskningen på ämnet skeppsmask. 

Djuret, som egentligen är en mussla, kan liknas vid en borr. Redan i larvstadiet känner den vittring och dras till trä där den så småningom utvecklas till mussla. Den får två sylvassa skal och genom att vända sig fram och tillbaka, gnager den sig fram och gör gångar i träet. Musslan har bakterier med sig som bryter ner cellulosan. På det sättet får den så kallade skeppsmasken näring och kan växa. I våra vatten kan den bli fingertjock och flera decimeter lång. Christin vill genom sin forskning bland annat kartlägga skeppsmaskens preferenser för olika träslag och därigenom få fram vilka ämnen som djuret skyr. De populäraste träslagen angrips och perforeras på bara några dagar i hennes tester. Koppar är ett effektivt medel som historiskt använts mot skeppsmask i fartyg. Förhoppningen är att hitta mer miljövänliga motmedel. 

Till sist tackades Rolf Karlsson, ordförande i Strömstads Maritima Förening, för sin envisa kamp för att Strömstad ska få ett seglande skolfartyg, med en relief föreställande Lord Nelson, signerad Arne Öhnell.

KARIN ASKBERGER
 
 
 
========= 2010 =========
 
 
 
 
2010

Till medlemmar i Strömstads Maritima Förening, presumtiva medlemmar och övriga intresserade

Kallelse till årsmöte gällande verksamhetsåret 2009
Tid: onsdagen den 30 juni 2010 klockan 19.  Plats: Folkets hus i Strömstad. Förtäring: fika med tilltugg .

Ärenden:

1. Analys av föreningens ekonomiska situation. Föreningen har en växande skuld. För att komma ikapp måste loppmarknaden  

   rekordsälja i sommar Annars risk för likvidation. 

2. Beslut om framtiden: Kan vi fortsätta? 

3. Sedvanlig årsmötesförhandling med val av ny styrelse för 2010. 


Medlemsbrev nr I/17 juni 2010

Nu välkomnar vi alla medlemmar och övriga intresserade, både stora och små till vårt årsmöte i Folkets hus i Strömstad onsdagen den 30 juni kl 19. Det är ett mycket viktigt möte för den framtida utvecklingen av vårt projekt Lord Nelson!
 

Vi måste nu finna en annan finansiering om vi skall lyckas få Lord Nelson under segel. Vi kan inte hålla på som nu med marknaden och diverse bidrag. Det skulle ta 10-15 år till innan Lorden seglar. Risken är att medlemmarna skräms bort och styrelsen är utmattad efter alla år vi hållit på.
Nu siktar vi på en finansiering som skulle få Lorden att segla sommaren 2012. För att klara detta måste vi få nya starka krafter i vår styrelse. Vi vet att det i Strömstad - Tanumsområdet finns många personer med gedigen maritim kunskap och vi hoppas att många tar kontakt och är med på värt årsmöte den 30 juni.
 

Vi måste tå diskutera dessa viktiga frågor med Er, medlemmar och övriga intresserade och sedan fatta nödvändiga beslut. Därför är det mycket viktigt att så många som möjligt kommer till vårt årsmöte. Nu behöver vi Er mer än någonsin!

Den finansieringsplan som vi skulle vilja genomföra kommer från ett beslut som styrelsen i Västra Götalandsregionen tog i februari 2008. Då fattade man beslut om ett program för all ta tillvara det industriella och det maritima kulturarvet, det skall vara en positiv del av framtidsutvecklingen, både lokalt och regionalt.
 

Kulturprojekt som godkänns av regionstyrelsen skall kunna få regionalt stöd for genomförandet under förutsättningen att man bildar ett så kallat "kluster" som gemensamt satsar både ekonomiskt och praktiskt på färdigställande och användande av kulturprojektet.

Vi försöker nu bilda ett sådant " "kluster" som tar ett gemensamt ansvar för vårt projekt Lord Nelson. Vi beräknar att cirka 20 deltagare/delägare, företag och kommande användare behövs för att nå tillräcklig ekonomisk styrka. Det kan krävas ytterligare tio miljoner utöver de fem vi redan byggt in i Lord Nelson. Klarar vi det'? En förutsättning är att vi får en stark styrelse. Undertecknad, som varit ordförande sedan starten för 16 år sedan. avböjer omval på grund av familjeskäl.

Välkomna! 

Strömstads Maritima Förening 
För styrelsen 
Rolf Karlsson 

 
 Samma som ovan i bild.
 
========= 2010 =========
 
Lord Nelson fyller 125 år!
Karin Askberger (Ord-Express), Björneröd
har hjälp SMF med en fin "folder" inför Lord Nelsons 125-års jubileum.

Här om "LORDEN" på Karins hemsida.
 
========= 2010 =========

Statens Maritima Museum har valt ut kuttern Lord Nelson som speciellt intressant, den slutsatsen kan man dra när 49 sökande skulle få dela på en miljon kronor. 200.000 är välkommet säger Rolf Karlson i Strömstads Maritima Förening, pengarna kommer väl tillhands då det behövs ytterligare 8 miljoner innan sjösättning av Lorden. Till dagens dato är ca 5 miljoner investerade i båten.

Inför museets beslut har samråd skett med Arbetets museum, Riksantikvarieämbetet och Transportstyrelsen. Skriftliga synpunkter har inkommit från Sveriges Seglarfartygsförening.

Händelser som denna ger föreningen råg i ryggen. Föreningens medlemmar VET att Lord Nelson är en "historisk" kulturattraktion.

Ibland får man i Strömstad höra tvivel om projektet men... 

- Stödet från Statens Maritima Museum.

- Alla Ni som skänker saker till "Maritimas" loppis. 

- Ni som gör en "insats" i den dagliga verksamheten.

JA, det visar att Vi (SMF) är på rätt väg.

SMF vill här passa på att TACKA alla kultur intresserade, positiva människor för ERAT stöd.

  
========= 2009 =========
======OBS Vi har gått över från postgiro till Bankgiro 305-1562 
Alla medlemmar och övriga intresserade är välkomna till ÅRSMÖTE onsdagen den 25/2 kl 19.00 i Folkets hus i Strömstad.

Medlemsbrev Nr 1 -2009
Medlemsbrev 1-2009 (2).jpg (98065 bytes)
 
========= 2008 =========

Medlemsbrev nr. 1 – 2008

Hög tid för medlemskontakt igen. Tiden rusar iväg.

Först en liten bakgrund från år 2007.

Styrelsen hade ett intensivt och arbetsfyllt år med 20 styrelsemöten där huvudfrågorna var finansiering av Lord Nelsons förbyggnad via vår marknad och eventuellt ett byggkreditiv, förstärkning och effektivisering av marknadsverksamheten för att öka omsättningen och kapitalavsättning till förbyggnadsarbetet i Hälleviksstrand.

Detta arbete resulterade i att årsomsättningen ökade med ca. 290 000 kr. till ca. 1 550 000 kr. och vi kunde under året bygga in värde i Lord Nelson, arbete och material med ca. 600 000 kr. Värdet vid årskiftet 2007-2008 var 4 350 000 kr.

Ett bra resultat skapat med gemensamma krafter av våra anställda, ideella medlemmar, projektdeltagare via kommunen, frivården med flera.

Så tar vi då ett raskt kliv in i år 2008.
I slutet av 2007 och de första månaderna av 2008 nyanställde vi tre personer för att täcka pensionsavgångar och ökat personalbehov. Vi har målsättningen att öka vår omsättning minst lika mycket under år 2008 som vi lyckades med under år 2007 och landa på en omsättningsnivå av ca. 1,8 miljoner kr. under år 2008.

Det är en stor utmaning men skall vi lyckas med att färdigställa vårt skolskepp Lord Nelson och komma igång med vårt ungdomsutvecklingsarbete, skolseglingar, lägerskolor, m.m. då är det mycket viktigt att vi konkret genom entusiastiskt och effektivt arbete visar att vi menar allvar med vårt projekt. I detta arbete behöver vi både anställda och ideella föreningsmedlemmar samt våra övriga samarbetspartner.

Den 10 mars genomförde vi vårt årsmöte.
Vi var inte så många personer men det var många och långa diskussioner om hur vi skulle gå vidare och aktivera våra medlemmar, finna flera samarbetspartners, lyckas bygga en samarbetsplattform med flera olika aktörer som tar ett gemensamt ansvar för ett byggkreditiv. Många olika idéer framkom och styrelsen får under året behandla och genomföra så mycket som möjligt av detta.

Så till genomförda val:

Styrelsen;

Ordförande; Rolf Karlsson på ett år
Kassör; Elna Eger på ett år
Styrelseledamöter; Torbjörn Skoog och Gert Ove Nilsson på två år
                                 Peter Härdén på ett år
Styrelseersättare; Lennart Eriksson och Ludde Mirag på ett år
Kvarstående styrelseledamöter;
                               Kina Spolen och Thorleif Hallberg, ett år
Revisorer; Anders Jernelius och Roy Andersen på ett år

Vi har dock många viktiga förtroendeposter kvar som vi inte funnit kandidater till;

Valberedning, två – tre personer.

Arbetsgrupper för marknaden, finansieringen, ungdoms och medlemsaktiviteter samt Lordengruppen behöver förstärkning med aktiva medlemmar.

Om ni som läser detta medlemsbrev själva vill vara med i någon eller några grupper är ni välkomna. Kontakta oss snarast! Det gäller också om ni känner personer som ni tror skulle vilja och kunna hjälpa till i de olika grupperna eller på annat sätt.

Så till den ständiga frågan om medlemsavgifter.

Vi bilägger en postgiroblankett med detta brev. Vi vet att flera av er redan betalt för år 2008, men snälla ni som inte betalt ännu, ta chansen nu. Medlemsavgiften är samma som förut,

50 kr. för ungdom under 18 år
100 kr. för enskild person och
150 kr för hela familjen.

På postgirotalongen, skriv namn och födelseår på barn, ungdom och vuxna. Det är viktiga uppgifter för oss när vi t.ex. skall anordna en seglingsaktivitet för ungdomar och/eller vuxna.

Medlemsaktiviteter har vi pratat mycket om i tidigare medlemsbrev. Nu skall vi försöka genomföra några.

Seglingar med Kvartsita, skolskepp med hemmahamn i Fiskebäckskil.

Vi har fått två mycket fina erbjudanden från Kvartsita.

Erbjudande nr 1.

Juniorsegling 14 – 19 juni,
minimiålder 12år. Påstigning och avstigning i Fiskebäckskil.
Pris; helpension 1 750 kr. (halva priset av normalpris)
Seglingen startar kl. 09.00 den 14/6 och avslutas kl. 16.00 den 19/6.

Den som vill anmäla sig till nybörjarseglingen måste meddela Kvartsita detta genom att maila till ffs.kansliet@telia.com och sätta in 1750 kr. på Kvartsitas bankgirokonto 895-7268 FFS, Swedbank. I mailet skall man tala om att man satt in pengarna, samt sitt namn och adress och de sex första siffrorna i personnumret, samt sitt telefonnummer.

För att komma med måste anmälan göras senast kl. 13.00 fredagen den 13/6
Vi är väl medvetna om att detta erbjudande är svårt att utnyttja eftersom det är så kort tid kvar till genomförandet.

Erbjudande nr 2. Ligger bättre till.

Det gäller Nordisk Seglats, segling Sverige – Danmark och Norge. Ca. 30 fartyg från de olika länderna kommer att delta. Däribland även Kvartsita.

Seglingen startar 28/6 tidigt på morgonen med avgång från Fiskebäckskil, segling till Læsö i Danmark, samvaro med övriga fartyg där och sedan "skutrace" Læsö – Strömstad.

Ankomst till Strömstad torsdag 3/7.

Sedan olika aktiviteter i Strömstad bl.a. vänskapsseglats i Strömstads hamninlopp lördagen den 5/7.
Avfärd från Strömstad till Fredrikstad söndagen den 6/7.
Avfärd från Fredrikstad 9/7.

Pris för det hela är; 2 000kr./deltagare. Minimiåldern är 14 år. Samma anmälningssätt gäller som till juniorseglingen.

OBS. I nuläget är det oklart om Kvartsita kommer att genomföra seglingen Strömstad – Fredrikstad. Besked om detta meddelas från Kvartsitas kansli.

Vi hoppas naturligtvis att så många som möjligt av våra medlemmar, och/eller deras ungdomar tar dessa möjligheter att få delta i seglingarna. Kvartsita har skolseglat i över 20 år och där finns mycket kunnande och stor erfarenhet. Det är en mycket stor fördel för oss att ha ett gott samarbete med dem. Vi behöver all seglingsträning och utbildning vi kan få, om vi skall kunna handha Lord Nelson och genomföra skolseglingar och ungdomsaktiviteter på samma seriösa sätt som Kvartsitagruppen gör det.

Så till ännu en viktig medlemsaktivitet:

Västra Götalandsregionen har tagit initiativet till en temavecka om havsmiljöfrågor i sommar "Västerhavsveckan 2008" vecka 26, 23 – 29 juni. Syftet är att öka medvetenheten om Västerhavets betydelse i ett nationellt perspektiv men också belysa hur livsviktigt det är för oss på västkusten att alla använder havsresurserna på ett hållbart sätt. Ett friskt hav är oerhört viktigt för alla, både människor, djur och växter.

Västra Götalandsregionen ansvarar för helheten och marknadsföringen, men många aktörer anordnar olika aktiviteter längs Bohuskusten. Det gör också vi.

Hela veckan kommer vi att ha en specialutställning om Lord Nelson och kommande ungdomsutvecklingsarbete, segling och utbildningsaktiviteter m.m. på vår marknad i Strömstad. Öppet tisdag till fredag kl. 11.00 –18.00 samt lördag kl. 11.00 – 16.00.

Onsdagen den 25/6 har vi samma utställning och information hos Tjärnö Marinbiologiska, akvarielokalerna kl. 14.00 – 17.00.

Samtidigt på onsdagen den 25/6 har vi tillsammans med Hälleviksstrands Varv Öppet varv för allmänheten kl. 10.00 – 16.00 med visning och information på samma sätt som på marknaden och Tjärnö Marinbiologiska, men även en grundlig genomgång av Lord Nelsons förbyggnad och kommande användning för skolseglingar och ungdomsutveckling .

 

Den 25/6 anordnar vi också bussresa till Lord Nelson, Hälleviksstrands Varv. Avgång från Strömstads Järnvägs/buss-station kl. 08.00. Ankomst tillbaka till Strömstad ca. kl. 16.30. Pris per person är 150 kr. som betalas under bussresan. Anmälan om deltagande snarast, dock senast måndagen den 23/6 kl. 16.00 till tel. 0526 – 15915. De som vill gå ombord på annan plats t.ex. Överby eller liknande kan meddela detta vid anmälan.

Detta är en riktig familjeutflykt och viktig medlemsaktivitet. Det är viktigt att få visa hur arbetet med Lord Nelson utvecklas och denna dag pågår arbetet för fullt på varvet med Lord Nelson.

Alla intresserade hjärtligt välkomna!

 

Så en liten vädjan till alla medlemmar och andra intresserade personer.

För att få riktigt bra snurr på vår marknad och öka omsättningen, kunna avsätta mera kapital till Lord Nelson och sist men inte minst få ett sådant förtroende hos banker och samarbetspartner att vi kan få ett byggkreditiv och bygga klar Lord Nelson på två år. Då måste vi få flera frivilliga som kan hjälpa till med olika arbetsuppgifter på vår marknad.

Alla är välkomna till oss och diskutera hur vi tillsammans kan lösa detta.

Strömstad 080613

Med Maritim Hälsning
Strömstads Maritima Förening
Styrelsen / SMF
Genom Rolf Karlsson


-------------------------------------------------------------------------------------

Protokoll vid ÅRSMÖTE måndagen den 10 mars 2008
i Folkets hus kl 19.00

Närvarande: enligt bifogad närvarolista

1.      Rolf Karlsson hälsade de närvande medlemmarna  välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet, som hade annonserats i                 
         Strömstads Tidning befanns vara stadgeenligt utlyst.
2       Den föreslagna dagordningen godkändes.

3      Val av mötesfunktionärer:
       a) Till ordförande valdes Rolf Karlsson
       b) Till sekreterare valdes Lasse Emanuelson
       c) Till protokolljusterare valdes Gunilla Olsson och Gunilla Edlund.

4       Genomgicks verksamhetsberättelsen med korta kommentarer sida för sida och lades med godkännande till handlingarna. Då ingen av           
          revisorerna var närvarande föredrog Rolf revisionsberättelsen som undertecknats av Anders Jernelius och Roy Andersen.

5       Mötet godkände bokslutet och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

6       Allmän diskussion om föreningens verksamhet.
         Bl a föreslogs ett utökat samarbete medStrömstadsSegelsällskap.I syfte att finna sponsorer borde vi ha en informationstavla på SPA-hotellet.
         Vi borde försöka få igång tillverkning av detaljer till Lord Nelson t ex naglar och block.
          Försöka visualisera projektet ytterligare genom bilder i Strömstads Tidning.

7       Stadgeenliga val:
         Ordförande på 1 år valdes Rolf Karlsson
         Kassör på 1 år valdes Elna Eger
         Styrelseledamöter på 2 år valdes Torbjörn Skog och Gert-Ove Nilsson
         Styrelseledamot på 1 år valdes Peter Härdén
         Styrelseersättare på 1 år valdes Lennart Eriksson
         Styrelseersättare på 1 år valdes Ludde Mirage. Styrelsen hade ej lyckats kontakta Ludde inför årsmöte, varför valet förutsätter
         godkännande från Ludde.
         Ledmöter till valberedning överlät årsmötet till styrelsen att utse.
         I tillägg till ovanstående består styrelsen av Kina Spolén och Thorleif Hallberg vilka har 1 år kvar på sin mandatperiod.

8         Arbetsgrupper för Lord Nelson, Marknaden, Finansiering, Ungdomssegling och Medlemsaktiviteter överlät årsmötet åt styrelsen att utse.

9         Att vara fartygsombud för Lord Nelson i Sveriges
           Segelfartygsförening valdes Rolf.

10       Elna som avslutar sitt arbete med bokföring och avlöningar och  Jan Hansson som gått i pension efter mångårigt arbete i SMF
            avtackades av Rolf med tal och blommor.
            Rolf informerade om möte med Kommunstyrelsens              
            Arbetsutskott på onsdag 12/3 kl 08.30.
            Föreningen representeras av Elna, Torbjörn och Rolf.

11         Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

                                  ………………………………........      ……………….…………..............

                  Rolf Karlsson                                  Lars-E Emanuelson
                  Ordförande                                      Sekreterare

Protokollet justeras:           .....................................         .........................................

                                            Gunilla Olsson                     Gunilla Edlund 

 
======= 2007=======
    Medlemsbrev Nr 2/2007 dec 10
 
  

Protokoll vid ÅRSMÖTE torsdagen den 22 februari 2007
i SMF försäljningslokal Trädgårdsgatan 2, Std kl 19.00

                Närvarande: enligt bifogad närvarolista

1             Rolf Karlsson hälsade de närvande medlemmarna välkomna och förklarade mötet
               öppnat. Mötet, som hade annonserats i Strömstads Tidning och genom utskickat
               medlemsbrev, befanns vara stadgeenligt utlyst.
2             Den föreslagna dagordningen godkändes.
3             Val av mötesfunktionärer:
               a) Till ordförande valdes Rolf Karlsson
               b) Till sekreterare valdes Lasse Emanuelson
               c) Till protokolljusterare valdes Gunilla Olsson och Lennart Ericsson.
4             Genomgicks verksamhetsberättelsen med korta kommentarer sida för sida och lades
                med godkännande till handlingarna. Då ingen av revisorerna var närvarande
               föredrog Rolf revisionsberättelsen.
5             Godkändes bokslutet med kommentaren att bokslutet bör ändras med avseende på
                Lord Nelsons värde. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna
               verksamhetsåret.
6             Allmän diskussion om föreningens verksamhet. Bl a diskuterades behovet av att
                aktivera de olika arbetsgrupper som vi tidigare haft dvs grupper för Lord Nelson,
               marknaden, finansiering, ungdomsverksamhet och övriga medlemsaktiviteter.
7              Stadgeenliga val:
                        Ordförande
                        Kassör
                        2 Styrelseledamöter
                        2 Styrelseersättare
                        2 revisorer
                        2 revisorsersättare
                        Valberedning med 2 eller 3 personer
                   Årsmötet hade inga förslag för tillsättande av dessa poster.
                   Beslutades om att kalla till ett nytt möte torsdagen den 22 mars
                   Och föreslogs att alla närvarande skulle arbeta som valberedning.
                   Beslutades också att sända ut en medlemsförteckning till alla närvarande.
                   Beslutades att den gamla styrelsen skall fungera som interimsstyrelse till nästa möte.
8                  Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Protokoll vid extra ÅRSMÖTE torsdagen den 22 mars 2007

Närvarande:     RolfKarlsson,Thorleif Hallberg, Jan Hansson, Torbjörn Skog, Roy Andersen,
                        Lennart Ericsson och Lasse Emanuelson
Rolf Karlsson hälsade de närvande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
Rolf föreslog att mötet betraktades som ett fortsatt Årsmöte och att vi fortsätter från pkt 6
på den gamla dagordningen, vilket mötet godkände.
Att tillsammans med Lennart Ericsson justera dagens protokoll valdes Jan Hansson.

Fortsatt diskussion om föreningens verksamhet och de förslag på personer till olika funktioner som framkommit. Rolf har haft kontakt med Elna Margareta Eger, som är intresserad av arbetet med bokföring och som kassör. Hon är nu pensionär men har tidigare haft kvalificerade arbetsuppgifter bl a på konsulat. Rolf har också talat med Katarina Spolén som är beredd att gå in i styrelsen och ta hand om ungdomsverksamheten. Peter Härdén som arbetar inom det maritima området är intresserad av arbetet med Lord Nelson. Katarina hade framfört en ide om att koppla ihop Lord Nelson med Kosterhavets nationalpark. Rolf har tagit en del kontakter i denna fråga bl a med Naturvårdsverket.

Stadgeenliga val:
        Till kassör för 1 år valdes Elna Eger
        Till styrelseledamot för 2 år valdes Katarina Spolén och Thorleif Hallberg
        Till styrelseersättare för 1 år valdes Peter Härdén
        Till revisorer valdes Roy Andersen och Anders Jernelius
        Till lordengruppen valdes Peter Härdén och Lennart Ericsson.
Övriga val uppsköts till ett fortsatt årsmöte den 19 april kl 19.00.

Övriga frågor.     Beslutades att Olof Kosterbärg skall snarast förflyttas till Strömstad och
                            fortsättningsvis arbeta på marknaden.

Mötet ajournerades till 19 april kl 19.00.

Protokoll vid fortsatt ÅRSMÖTE torsdagen den 19 april 2007

Närvarande: Rolf Karlsson, Thorleif Hallberg, Jan Hansson, Torbjörn Skog, Roy Andersen,
                    Elna Eger och Lasse Emanuelson

1       Rolf Karlsson hälsade de närvande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
         Rolf redogjorde för läget beträffande stadgeenliga val och det styrelsemöte som den gamla
          styrelsen och delar av den nya hållit den 2 april. Vi fortsätter från pkt 6 på den
          ursprungliga dagordningen.
6        Fortsatt diskussion om föreningens verksamhet och framtid. Bl a diskuterades möjlig-
          heterna till samarbete med Kosterhavets nationalpark. Den fortsatt finansieringen av
          ombyggnades av Lord Nelson diskuterades också och Rolf framhöll att vi använder våra
          pengar fel. Vi borde ha ett lån för att snabbt få Lord Nelson klar och under segel.
          Avkastningen från marknaden borde gå till att finasiera detta lån i stället för att som nu
          gå direkt till Lord Nelson.
7        Stadgeenliga val:
          Valdes Peter Härdén till ordinarie ledamot i styrelsen
          Valdes Lennart Ericsson och Ludde Mirag till styrelseersättare.
          Valdes Lasse Emanuelson att kvarstå i styrelsen ½ år som sekreterare.
          Valdes Rolf Karlsson till ledamot i styrelsen tom augusti.
8        Till lordengruppen valdes Anders Jernelius och Ludde Mirag.
9        Val av fartygsombud till Sveriges Segelfartygsförening överläts till styrelsen.
10      Övriga frågor.
          a)     Medlemsavgift för 2007, mötet beslutade om oförändrad medlemsavgift
                  dvs 100:- enskild medlem, 150:- för familj och 50:- för ungdom under 18 år.
          b)     Diskuterades bemanningen på Marknaden. Speciellt tiden 16-18. Även behovet av
                  flera chaufförer togs upp.
          c)     Beslutades att föreningen inköper dator och bokföringsprogram att användas av
                   kassören. Lasse hade tagit fram förslag som omfattade dator, skärm, Hogia pgm
                   och ett enklare officepgm till en sammanlagd kostnad av 13.188:-. Ev behov av
                   skrivare avgörs senare.
          d)     På fråga från Roy, hur det går med bokslutsvärderingen av Lord Nelson meddelade
                   Rolf att Jan Gabrielsson har uppdraget att se över detta och att utreda för och
                   nackdelar med en uppdelning av föreningens verksamhet i en förening och
                  ett aktiebolag.
          e)     Rolf återkommer om datum för konstituerande möte som blir antingen 22 eller 23
                  april
   11           Rolf tackade de närvarande för visat intresse och förklarade årsmöte avslutat.

Rolf Karlsson                             Lars-E Emanuelson
Ordförande                                Sekreterare

De olika delarna har justerats av: Gunilla Olsson, Lennart Ericsson, Jan Hansson

 
 
====Äldre kortfattad information=======

4 december 2003

mottog vi följande brev från Kung Carl XVI Gustav: Stockholms Slott den 14 november 2003.
"Härmed får Jag meddela att Jag beslutat att ur Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, tilldela Eder ett anslag å 80 000 kronor såsom bidrag för restaurering av skolskeppet Lord Nelson. Beloppet kommer att tillställas Eder efter skriftlig hänvändelse till: Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs Fond för svensk kultur, Kungl. Slottet, 111 30 Stockholm."

 

Här följer en kortfattat översikt vad som har hänt sedan vi köpte Lord Nelson:

 • Lord Nelson inköpt på exekutiv auktion i Göteborg April 1994. Pris 136 000 kr.

 • Utställning ombord, södra hamnen Strömstad sommaren 1994.

 • Inspektion ombord av Sjöfartsinspektionen September 1994.

 • Master, inredning, barlast m.m. uttagen vintern 1994-95, Kebal, Strömstad.

 • Bogsering till Hälleviksstrands Varv, Orust, juli 1995.

 • Första EU-ansökan inlämnad Augusti 1995. Positivt förhandsbesked, tillstånd att börja, september 1995.

 • Garnering borttagen, bottenstockar frilagda. Genomgång ombord av Hälleviksstrands Varv, Sjöfartsinspektionen och SMF. Lord Nelson klar för renovering Augusti 1996.

 • Slutligt avslag på vår EU-ansökan, februari 1997.

 • Påbörjat samtal med Orust kommun och Hälleviksstrands Varv om nytt EU-projekt hösten 1997.

 • Förstärkningsarbeten genomförda höst och vinter 1997. Kostnad 250 000 kr.

 • Beslut om EU-projekt Januari 2001. Omfattning ca. 2,5 milj. kr. Hälleviksstrands Varv projektägare, LAN och SMF medfinansiärer. Utbildning av träskeppsbyggare, framtagning av utbildningsprogram för varvets kommande nyanställda. Lord Nelson övningsobjekt i projektet. SMF bekostar allt ingående material, samt medfinansieringsdel 350 000 kr.

 • Augusti 2001, Lord Nelson flyttas in i varvshallen och det praktiska arbetet påbörjas.

 • Juni 2003, varvets EU-projekt avslutas.

 • Sedan augusti 2003 har 4 personer från föreningen jobbat på Lorden under handledning av varvets folk.

Vad har då hänt med Lord Nelson under projekttiden?
Ny förstäv och följare, alla bogtimmer, alla bottenstockar och zittror från fören bakåt till motorbädden bytta. Resningen i förskeppet och främre delen av kölsvinet, samt ett antal upplängor och spant på babords och styrbords sidor bytta. Ny bordläggning är uppsatt till ca. 1/3-del på babord och ca. 1/4-del på styrbordssidan. Totalt är inbyggt arbete och material för ca. 2 milj. kr., men vi måste bygga in ytterligare 4 milj. kr. innan vi kan sjösätta!!! Om vi hade haft garantier för detta belopp under det närmaste året, hade Hälleviksstrands Varv kunnat göra en produktionsplanering efter detta. Då skulle vi troligen kunna sjösätta i September nästa år!!
 

 
 

April- 2003.
 Vi har ännu en gång har mottagit ekonomsikt stöd av SMM, Statens maritima museer, från det s.k. skutstödet på 100.000,-kr! Detta är fjärde gången vi mottar ett ekonomiskt stöd. Totalt har vi nu fått 500.000.-kr! Statens maritima museer har regeringens uppdrag att handlägga det "Ekonomiska stödet till bevarande av kulturhistoriskt värdefulla segelfartyg eller kort och gott skutstödet. Stödsumman uppgår till totalt 500.000 kr per år och ges till skrovreparationer av fartyg som: Har varit seglande eller seglande med hjälpmotor under sin aktiva tid, seglat yrkesmässigt under svensk flagg, har svensk ägare och givetvis söker om stödet. Varje år söker nästan 20 fartyg stöd.

 

 
 Kulturhistoriskt pris.

Christer Samuelsson, styrelseledamot i SSF överräcker kulturpriset till Rolf Karlsson, ordförande i SMF, under en enkel ceremoni inne i skrovet på Lord Nelson 10/4-03. På bilden till höger syns samtliga anställda på varvet och alla deltagarna i utbildningsprojektet. I övrigt var också pressen och sjöfartsinspektionen närvarande.

 

Sveriges Segelfartygsförening utdelar varje år pris för värdefull kulturhistorisk insats för bevarande av det svenska seglande kulturarvet.
Årets mottagare är Kuttern Lord Nelson; Strömstads Maritima Förening under ledning av Rolf Karlsson.
1966 konverterades Lord Nelson till fritidsfartyg och som så många andra under denna tid förfall hon alltmer. 1994 övertar Strömstads Maritima Förening fartyget i ett miserabelt skick och Lord Nelson börjar den mödosamma vägen tillbaka till ett av Sveriges mest betydelsefulla kulturfartyg. Alla omdömesgilla och förnuftiga kännare var synnerligen skeptiska till företaget. Sveriges Segelfartygsförenings motivering till beslutet lyder:
Trots välvillig skepsis och misstro från såväl yrkesfolk som allmänhet har Rolf Karlsson och Strömstads Maritima Förening drivit projekt Lord Nelson på ett utomordentligt förtjänstfullt sätt med entusiasm och glöd till en pedagogisk och kulturhistorisk värdefull insats. Vår förhoppning är att arbetet kommer att vara inspirationskälla och ledstjärna för många framtida "omöjliga projekt".
Vi önskar Lord Nelson och projektet mycket vatten under kölen under kommande restaurering och kommande seglingar.

 

Segla gratis med Lord Nelson?!!

Vi behöver ytterligare frivillig arbetskraft under året 2005 på Hälleviksstrands Varv, Orust där Lord Nelson nu renoveras. Om Du har lust och möjlighet att hjälpa till med renoveringen under kunnig handledning av personal från varvet, fixar vi transport till Orust. Arbetet kan tyvärr bara utföras under vardagar mellan kl. 7-17. För varje timma som Du arbetar på Lord Nelson kan Du samla poäng som ger dig gratis seglingar när Lord Nelson är färdig renoverat och seglar, förhoppningsvis någon gång under hösten 2006, som är vår målsättning. Men detta beror helt på om vi kan skaffa fram det nödvändiga kapital till virke och handledartimmar på varvet. Antal gratis seglatser med Lord Nelson, beror på hur många timmar/poäng Du kan samla ihop under året 2005. Här följer en översikt:

1 arbetstimme på varvet ger 150 poäng
1500 poäng ger: en gratis dags seglats inkl. måltider
3000 poäng ger: två dagars seglats m/övernattning inkl. måltider
4500 poäng ger: en veckas seglats, övernattningar inkl. måltider
Under alla seglatser ges undervisning i gott sjömanskap

Kontakta oss på följande sätt: tfn/fax 0526-159 15, eller efter kl.18.00 Rolf Karlsson, tfn. 0526 221 40. E-post:      s.m.f@telia.com  

 

 

Andra "roliga" arbetsuppgifter i vår förening!
 

Om Du inte har möjlighet att hjälpa till med renoveringen av Lord Nelson, har vi massor av andra roliga arbetsuppgifter i föreningen. Vi har en stor, ca. 2000m² loppmarknad, och där behövs hjälp tex. med enklare möbelrenovering, enklare snickerier, slöjdarbete av Lordensouvenirer, hämtning av loppis, städning och försäljning. Vi kommer också att anordna olika kurser inom navigering, splitsning av rigg och möbelrenovering. Loppmarknaden är öppet hela året. Sommar öppet tisdag - fredag mellan kl. 10-18 och lördag och söndag kl.10-16. Speciellt har vi behov för extra personer till försäljning av loppis under helger. Kom som Du är, gammal som ung, kvinna eller man! Vi tar emot dig med öppna armar! Och Du, vi har det faktiskt jätteroligt i vår förening! Ring 0526 159 15. 

 

VÄLKOMMEN ATT TITTA IN TILL OSS!
  
 
K-märkt !

Den 28 januari 2002 beslutade Statens Sjöhistoriska Museer att K-märka Lord Nelson, här följer beslutet:
"Beslut om K-märkning av fartyg.
Statens Sjöhistoriska museers fartygsråd har beslutat att "k-märka" segelfartyget Lord Nelson (SJEW) och att fartyget anses såsom kulturhistoriskt värdefullt.
Det finns endast ett fåtal fartyg av Lord Nelsons typ bevarade och mycket få av dem har historisk anknytning till svensk seglande yrkessjöfart. Det ambitiösa bevarandeprojektet av fartyget är därför en kulturhistorisk värdefull insats. Insamlingen av dokumentationsmaterial, berättelser och fotografier rörande Lord Nelson tydliggör det kulturhistoriska sammanhanget och ger en intressant helhetsbild av villkoren för seglationen förr."
Undertecknad av: Keith Wijkander, överintendent och Claes Wollenz, intendent.

Utdrag från motiveringen till beslutet: "Det ambitiösa bevarandeprojektet i samarbete med Hälleviksstrands varv är värt all stöd och uppmuntran". Nedanför kan Du klicka för att skriva ut hela motiveringen till beslutet.

 

 
 
  
Lord Nelson's Renovering & Studiebesök 1.
  
 

Strömstads Maritima Förening, Strömstad.
  
UPP