Strömstads Maritima Förening, SMF.

Strömstads Maritima Förening. E-mail: 

Välkommen ombord Lord Nelson.

Lord Nelson i SMFs ägo.

Lord Nelsons ägare/tekn.data.

Lord Nelsons långa historia.

Hälleviksstrands Varv, Orust.

Lord Nelson's Renovering & Studiebesök 1-3.

Lord Nelson's Föreningsnytt & Diverse.

Lord Nelson's Sponsorer & Andelsbevis.

Lord Nelson's Loppmarknads erbjudanden. (salg)

Lord Nelson's Loppmarknad & Nostalgi.

Lindos & Nostalgi

Länkar

 
 
Nostalgi: Fiskebåten Lindos köptes av SMF i Augusti 1993, och såldes 16 september 2000.
 
Fiskebåten Lindos
 
Augusti 1993
Lindos
vid bryggan på Resö. Den 16/8 beslutade vi inköpa fiskebåten Lindos för 30.000 kronor och den 19/8 genomfördes köpet.
 
28 augusti
B
ogsering av Lindos från Resö till Strömstad, verkställdes på suveränt sätt av Vailett,Rossö.
 
14 oktober
Slipen, Myrens Verkstad, Strömstad
 
Fortsatt oktober. Vi provar med placering av däckshus, vid styrhytten eller valbacken, det är frågan. Det blev intill styrhytten.
 
Propeller och axel på väg ut.
 
Ut går propeller-o axel....
Sjöfartsinspektionen skall mäta lagerytor och slitage på axel och propellerhuvud.
 
Drevning
D
en 18 oktober på slip genomfördes besiktning av Sjöfartsinspektionen. Efter drevning och bottenmålning m.m. sjösattes Lindos igen.
 
1993/94
B
etongbarlasten borttages.
Arbetet med Lindos fortsatte under hela året 94. Helrenovering av motor, tillverkning och montering av växelaxel, hylsa arborrad och ny propelleraxel monterad, roderhjärtstock och hjärtstocksrör tillverkat och monterat, maskinrumskapp höjd och styrhytt åter monterad, septik- och bränsletankar renoverade och insatta, rostfria vattentankar tillverkade och insatta, förligt kollisionskott tillverkat och fastsatt, dåliga däcksplank utbytta, däcket drevat och beckat m.m.
 
Nu skall styrhuset lyftas på plats
 
Här monteras styrhuset tillbaka på plats.
 
1995/96
Vid Canningbryggan, Strömstad. Däckshus och styrhytt färdigställd, men mycket arbete återstår.
 
 
Mot ljusare tider..............

År 2000.

D
en 16. september, 2000 sålde vi Lindos för 250.000 kronor till Pehr Löfvenius, Västerås. Lördagen den 7/10-2000 startade man så upp från Canningbryggan, Strömstad för den långa färden till hemmahamnen, Västerås. Sju dagar senare var man framme. Allt hade fungerat bra!
 
 
 
 
År 2001
Lord Nelson

Hälleviksstrands Varv, Orust fick godkänt sin EU ansökan om ett utbildningsprojekt. Vi är medfinansiärer i detta och arbetar nu tillsammans med varvet som genomför utbildningsprojektet - utbildning av skeppsbyggare- och använder vårt skolskepp, Lord Nelson, som renoveringsobjekt.

Den 13/8-01 startade Hälleviksstrands varv sitt utbildningsprojekt, man flyttade in Lord Nelson i varvshallen och har nu riktat upp skrovet så att det har den form som det hade efter föregående renovering år 1938.

Den 18/9-01 började man så byta spant, eleverna i utbildningsprojektet med hjälp av handledare från varvet. Varvets utbildningsprojekt omfattar ca 2,8 miljoner kronor och Strömstads Maritima Förening medfinansierer med totalt 350.000;- kronor. Denna summa har vi redan översänt varvet, eftersom varvet inte får EU-bidrag förrän man kan redovisa kostnader.

För att följa utvecklingen av renoveringen framöver på varvet, klicka här
 
 

Strömstads Maritima Förening, Strömstad.
 
 UPP